Av. Hüseyin Can ÇİFTÇİ

Ortak Avukat
hcanciftci@akbuluthukuk.com

 

Hukuk lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamış olup 2001 yılında İstanbul Barosuna kaydolarak avukatlık mesleğine başlamıştır.  Mesleki faaliyetini özel  hukuk alanında yürütmüş olan Av. Hüseyin Can ÇİFTÇİ , 4 yıl süre ile özel bir factoring şirketinde 3 yıl süreyle özel bir bankada gecikmiş alacakların tahsili ve yeniden yapılandırılması hususunda deneyim kazanmıştır. Akbulut Hukuk Bürosunda ortak avukat olarak halen avukatlık mesleğini icra eden Av.Hüseyin Can ÇİFTÇİ özellikle gecikmiş alacakların tahsili, borçların yapılandırılması başta olmak üzere İcra –İflas hukuku , Kira Hukuku ve Medeni Hukuk alanında çalışmalarını yürütmektedir.