AVUKAT OLMAK (1)

Hukuk Danışmanlığı ve avukatlık hizmetleri düzeyli bir iletişim yeteneği, ciddi bir hukuki birikim, sosyal ve kültürel donanım, sorunu özenle analiz edebilme yeteneği ve çözüm hedefli bir bakış açısı gerektirir. Müvekkilin sorununu anlamak için konuya geniş bir bakış açısından ve dikkatlice yaklaşmak, ilgilisinin sorununu doğru anlatmasına yardımcı olmak, onu sabırla dinlemek, pozitif ve sorgulayıcı bir yaklaşımla iletişimi sürdürebilmek gerekir. Sorunu sahiplenemeyen, içselleştiremeyen ve hedefe dikkatle odaklanamayan avukatın performansı azami düzeyde gerçekleşemez. Hukuki sorunu, en yüksek düzeyde dikkat göstererek doğru kavramak başarı için olmazsa olmaz ilk adımdır. Çoğu zaman, müvekkilin önemsiz gördüğü ya da konuyla ilgisiz bulduğu veya değişik düşüncelerle açıklamaktan sakındığı/çekindiği olay ve olgular, sorunu çözmek için yolunuzu aydınlatacak çok önemli ipuçlarıdır. Olaylara geniş bir perspektiften bakarak, emek ve zaman harcayarak araştırma yapmak, çözüm odaklı bir muhakeme ve adalet refleksi ile değerlendirme yapabilmek avukatı başarıya götürecektir. 


Av. Aydın AKBULUT